Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding
 Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to  www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding   

AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social:
Odontecnic SL

Número d'identificació fiscal:
B58536103

Domicili social:
Carrer Rossello 65-67, Baixos
08903 L'Hospitalet de Llobregat

Correu electrònic:
info@odontecnic.es

Telèfon:
+34 932988510

Fax:

+34 934313096

 

Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Odontecnic SL, societat limitada constituïda a Barcelona, ​​l'any 1988, per escriptura pública número 4650766, davant el notari Jose Luis Gasch Riudor, del Col·legi de Barcelona.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 9414, llibre 375, secció 3a, foli 161 i full número 7151, inscripció 1a.

Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:
La fabricació, importació, exportació, distribució i comercialització de pròtesis dentals, així com els seus complements i derivats.

Així mateix la societat podrà dedicar-se a qualsevol altra activitat de lícit comerç que acordi la Junta de socis, prèvia inscripció en el Registre Mercantil.

Codis de conducta als que l'empresa està adherida:

Titulació acadèmica:
Tècnics en Pròtesi

 

Estat de la Unió Europea o de l'àmbit econòmic europeu on va ser concedida aquesta titulació:
Espanya

Preus i condicions:

En aplicació de la llei a les pròtesis dentals no se'ls aplica l'IVA.

Forma i despeses d'enviament:

Les despeses d'enviament van a càrrec de l'empresa o de la persona que el realitza.

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Odontecnic SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els seus termes i condicions. L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Odontecnic SL i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús que hi conté.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin aquestes condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.


BLOG PROTESIS DIGITAL

Teléfono

+34 93 298 85 10

 

 FAX

+34 93 431 30 96

 

 Correo electrónico

info@odontecnic.es

 

 Dirección

Odontecnic SL

Calle Rosselló 65-67, Bajos

08903 L'Hospitalet de Llobregat

 

Le invitamos a utilizar también nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Odontecnic SL

Página web creada con IONOS Mi Web.