Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding
 Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to  www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding   

Avantatges de Perfect Aligner

  • Menor deformació

 

En seqüenciar la fabricació dels alineadors hi ha una deformació menor a la geniva del model virtual. Per aquest motiu Perfect Aligner ofereix al clínic la possibilitat d'optar per un disseny clàssic que abasti fins al marge de la geniva o que cobreixi 2 o 3 mm per sobre del marge gingival, cosa que incrementa la seva efectivitat pels moviments de torca i rotació.

Els alineadors es fabriquen amb el material que ha mostrat ser més eficaç per realitzar els moviments.


  • Ataches

 

La incorporació de tot tipus d'ataches per millorar la tracció és una realitat. A més, Perfect Aligner és l'únic sistema que permet la possibilitat de dissenyar els seus propis ataches si ho considera oportú.

Entrega dels alineadors

A les dues setmanes d'haver enviat els models, impressions o escanejats intrabucals vostè pot tenir a la seva clínica els alineadors Perfect Aligner. Un marge de temps reduït al mínim perquè els seus clients tinguin el servei que es mereixen.

Reposició d'alineadors

Per oferir el millor dels serveis, en cas de pèrdua d'un dels alineadors Perfect Aligner, aquest serà reposat pel laboratori en el termini màxim de 48 hores. Si el clínic ho considera necessari pot enviar l'alineador a la direcció del pacient.

BLOG PROTESIS DIGITAL

Teléfono

+34 93 298 85 10

 

 FAX

+34 93 431 30 96

 

 Correo electrónico

info@odontecnic.es

 

 Dirección

Odontecnic SL

Calle Rosselló 65-67, Bajos

08903 L'Hospitalet de Llobregat

 

Le invitamos a utilizar también nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Odontecnic SL

Página web creada con IONOS Mi Web.