Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding
 Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to  www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding   

Cr-Co Ceràmica cargolada

Quan parlem de metall ceràmica cargolada sobre implants sempre entenem que el metall és Crom Cobalt. Un aliatge que uneix totes les virtuts necessàries per elaborar aquest tipus de pròtesi per sobre de qualsevol altre metall.

Sense que hi hagi cap estudi que avaluï la seva inferioritat respecte als metalls nobles i seminobles, hi ha raons, tant pel seu pes específic molt inferior a aquests metalls, com per la seva extremada duresa i la seva propera electronegativitat amb el Titani, per a escollir-lo com a primera opció.

L'enorme quantitat de pròtesi d'aquest tipus que es fan cada dia a tot el món en són una bona prova.


 

Canvi d'angulació de les xemeneies

Quan no hi ha la possibilitat d'utilitzar transepitelials per corregir una angulació incorrecta podem utilitzar el canvi d'angulació de la xemeneia. Podem aplicar fins a 20º de correcció d'angle.

És un recurs molt interessant i de vegades fonamental, però s'ha d'usar de manera racionalitzada.


Cas Cr-Co Ceràmica amb canvi d'angulació xemeneia

BLOG PROTESIS DIGITAL

Teléfono

+34 93 298 85 10

 

 FAX

+34 93 431 30 96

 

 Correo electrónico

info@odontecnic.es

 

 Dirección

Odontecnic SL

Calle Rosselló 65-67, Bajos

08903 L'Hospitalet de Llobregat

 

Le invitamos a utilizar también nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Odontecnic SL

Página web creada con IONOS Mi Web.