Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding
 Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to  www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding   

Fèrules de cirugia guiada

No hi ha millor realització d'una pròtesi sobre implants que la que es sustenta en el diagnòstic més precís.

Utilitzar un software de planificació d'implants acompanyat d'una fèrula quirúrgica ens permet establir les bases per al millor funcionament de la pròtesi, tant en referència a les forces que suportarà com a la funció masticatòria a desenvolupar i l'estètica. Per tant, obtenim així l'harmonia necessària.

Actualment, a ODONTECNIC SL estem utilitzant dos sistemes per a la planificació quirúrgica i la fabricació de fèrules de cirurgia guiada:

Straumann coDiagnostiX + Straumann gonyX

Straumann coDiagnostiX

 

Flexibilitat mitjançant un enfocament de sistema obert

coDiagnostiX és un sistema de software obert. La biblioteca conté sistemes d'implants, pilars i casquets de diversos fabricants d'implants molt importants. A més, la biblioteca inclou tot el catàleg de pilars Straumann. Les dades s'importen directament de l'escanejat CT/DVT tridimensional seguint la norma DICOM àmpliament acceptada.

Sofisticades funcions de segmentació i visualització en 2D i 3D

coDiagnostiX incorpora eines completes de segmentació i visualització en 2D i 3D per a un diagnòstic i planificació de detall. Les estructures segmentades es poden visualitzar amb diferents colors i graus de transparència.

 

Dissenyat per millorar la predictibilitat

La detecció automàtica de nervis, diverses funcions d'avís de distància crítica o uns elements sofisticats de mesura en 2D i 3D, ajuden a millorar la predictibilitat en la planificació implantològica.

 

Disseny de programari fàcil d'utilitzar

La interfície d'usuari del software és personalitzable i conté un panell interactiu amb el flux de treball que va guiant l'usuari pas a pas durant el procés per a la planificació dels implants. L'opció EASY de coDiagnostiX conté únicament les funcions més essencials de la planificació d'implants, la qual cosa permet una navegació més senzilla.

Straumann gonyX

Fabricació de la guia quirúrgica
La base de la fabricació de guies quirúrgiques és el pla de plantilla proporcionat per coDiagnostiX. Aquest pla conté quatre paràmetres per a la posició espacial de cada implant i la informació de la profunditat per a la col·locació del casquet quirúrgic. Addicionalment, el software proporciona un llistat per a la comprovació de la configuració dels paràmetres abans del fresatge i també per controlar la guia quirúrgica després de la producció. Després d'establir i verificar els paràmetres, es duu a terme la preparació del jaç del casquet i es col·loca el casquet quirúrgic amb el braç de fresatge.

Escaneig d'alta precisió i fabricació de la guia quirúrgica pel laboratori dental

El laboratori dental utilitza l' Straumann ® gonyX per a la producció de la plantilla d'escaneig i la guia quirúrgica. La interfície entre la planificació implantològica digital amb coDiagnostiX i el gonyX és un llistat intuïtiu que conté cinc coordenades (pla de plantilla).BLOG PROTESIS DIGITAL

Teléfono

+34 93 298 85 10

 

 FAX

+34 93 431 30 96

 

 Correo electrónico

info@odontecnic.es

 

 Dirección

Odontecnic SL

Calle Rosselló 65-67, Bajos

08903 L'Hospitalet de Llobregat

 

Le invitamos a utilizar también nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Odontecnic SL

Página web creada con IONOS Mi Web.