Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding
 Si quieres información de Cementado Indirecto de Brackets, enlaza con If you want information about Indirect Bonding Trays, link to  www.laboratorio-odontecnic.com/indirect-bonding   

Zirconi Cargolat

El zirconi és un material molt interessant per a la realització de pròtesis dentals. Tant el seu color com la seva estructura cristal·lina que evita l'acumulació de matèria orgànica és ideal per a les connexions als implants, ja que d'aquesta manera generem un entorn saludable i s'obté un aspecte de la geniva difícilment igualable amb altres tipus de material.

També és molt positiu el seu comportament davant les diverses coccions per carregar la ceràmica sense que hi hagi variacions de l'estructura valorables.

L'únic inconvenient és la seva incapacitat per a la flexió, cosa que ens obliga a ser molt acurats tant en els dissenys com en la col·locació de les peces.

 

Zirconi ceràmica

A una estructura interna de zirconi se li afegeix ceràmica com a material estètic. Així podem realitzar una pròtesi sense metall i amb un valor estètic molt important.

La connexió als implants pot fer-se directament a través del z
irconi o utilitzant uns transfers metàl·lics que es cimentaran a l'estructura de zirconi.

Zirconi ceràmica sobre barra de zirconi

De vegades l'emergència dels implants ens impedeix generar les estructures ideals. Per poder realitzar la pròtesi ens veiem obligats a combinar diferents tipus d'estructures.

A ODONTECNIC SL ens obsessionem per assessorar les clíniques per tal d'obtenir la millor solució per als seus pacients.

Aquí tenim un clar exemple on hem combinat una supraestructura de zirconi cargolada amb dues barres fresades d'aquest mateix material.


Full Zirconi

Les pròtesis de Full Zirconi són una solució extraordinària per a les estructures sobre implants. No cal una ceràmica de recobriment, de manera que no se'n pot produir un despreniment (chipping), ja que l'estructura està elaborada en un bloc monolític de zirconi.

També ens permet produir estructures allà on l'espai és reduït, ja que en ocupar tot el volum un sol material és molt probable que aquest sigui més que suficient.

Per obtenir les coloracions ideals al Full Zirconi se'l maquilla tant internament abans de sinteritzar com posteriorment.

En zones estètiques molt compromeses podem rebaixar el volum del Full Zirconi per complementar-lo amb ceràmica tradicional.


Estudis Universitaris recents demostren que el zirconi translúcid és el material que menys desgasta les dents antagonistes, la qual cosa suposa un argument de molt pes per recórrer a aquest material.

BLOG PROTESIS DIGITAL

Teléfono

+34 93 298 85 10

 

 FAX

+34 93 431 30 96

 

 Correo electrónico

info@odontecnic.es

 

 Dirección

Odontecnic SL

Calle Rosselló 65-67, Bajos

08903 L'Hospitalet de Llobregat

 

Le invitamos a utilizar también nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Odontecnic SL

Página web creada con IONOS Mi Web.